Werkwijze

U kunt vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken voor een intakegesprek. Een van onze medewerkers komt dan bij u thuis kennismaken. Tijdens dit gesprek bespreken we uw vraag en kijken we samen welke zorg daar het beste bij aansluit. Vervolgens kijkt de contactpersoon van Zorg en Autisme Bureau Brabant (ZABB) welke ambulant begeleider het beste past bij u en uw gezin: want de klik tussen cliënt en begeleider staat bij ons voorop.

Na een kennismakingsperiode stellen we een handelingsplan op. Hierin worden de doelen geformuleerd waar u samen met de begeleider aan gaat werken. Naast de ambulant begeleider blijft ook de contactpersoon van ZABB bij de begeleiding betrokken. Deze kijkt mee en geeft indien nodig, tips en adviezen. Dit kan een orthopedagoog, gezinscoach of een autismedeskundige zijn.

Klachtenreglement:

ZABB heeft als uitgangspunt en streven om zo goed mogelijke zorg te verlenen. Om dit te realiseren beschikt ZABB over deskundige medewerkers. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarover u als cliënt of als ouder/verzorger van de cliënt niet tevreden bent.

Mocht u ontevreden zijn, of zelfs een klacht hebben over ZABB , dan hopen we natuurlijk dat u dit bij ons bespreekbaar maakt en dat we samen tot een oplossing komen. U kunt dan contact opnemen met een van de directieleden en uw klacht kenbaar maken door het sturen van een mail naar info@zabb.nl. De directie zal dan contact met u opnemen en de klacht samen met u bespreken.

Mochten we niet tot een oplossing komen zijn wij als zorgaanbieder aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Zij zijn op 3 manieren te bereiken:
W: www.klachtenportaalzorg.nl
E: info@klachtenportaalzorg.nl
T: 0228-322205

Zij streven ernaar binnen 2 werkdagen een reactie te geven.

Nadat uw klacht ontvangen is door het klachtenportaal wordt er contact met u opgenomen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij onderzoeken de klacht en zoeken mee naar een oplossing. Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden.