Gezins- & Ouderbegeleiding

Zorg en Autisme Bureau Brabant (ZABB) biedt de mogelijkheid voor ondersteuning en advies aan ouders met kinderen met een aan autisme verwante stoornis (ASS). Deze gezinsbegeleiding wordt gegeven door onze autismedeskundige, orthopedagoge of gezinscoach en is er vooral op gericht om ouders praktische handvatten aan te bieden in de omgang met hun kind.

Werkwijze:

Voorafgaand aan de begeleiding vinden er als eerste gesprekken met ouders en de deskundigen plaats om de hulpvraag te verduidelijken en te kijken waar de problemen liggen. Op het moment dat deze helder zijn bepalen we in overleg met ouders aan welk doel we het eerst gaan werken. Vervolgens gaan we samen aan de slag om de veranderingen in de omgang met hun kind te realiseren.
Het speerpunt in de begeleiding van ZABB met ouders is dus gericht op samenwerking. Zonder de belangrijke rol van ouders is verandering niet mogelijk.

Praktisch gezien kunt u denken aan de volgende begeleidingsvormen bij gezinsbegeleiding:

• Gesprekken
• Video Interactie begeleiding
• Systemen uitzetten
• Planborden maken
• Gesprekken met andere disciplines

De gezinsbegeleiding van ZABB draagt bij aan het creëren van meer inzicht in de belevingswereld en gedragingen van het kind. Vervolgens worden er handvatten aangereikt om deze veranderde inzichten om te zetten in de praktijk.

Deze begeleiding kan vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) gefinancierd worden.

DIRECT CONTACT?

Naast het algemene nummer zijn wij ook te bereiken op:

A. Ketels
06-28436267

I. van Oosterhout
06-81221942