Visie Zorg en Autisme Bureau Brabant

De cliënt staat centraal

Centraal staat het bieden van optimale, specialistische zorg aan mensen met een diagnose binnen het autistisch spectrum (ASS).
Ook mensen met een diagnose waarbij er problemen zijn in het aanbrengen van structuur en ordening in het dagelijks leven, passen goed binnen de doelgroep van Zorg en Autisme Bureau Brabant (ZABB). De cliënt en zijn hulpvraag staan centraal. Het hulpaanbod wordt altijd zo optimaal mogelijk toegesneden op de individuele behoeften en omstandigheden van de cliënt. De begeleiding die ZABB biedt bestrijkt alle levensgebieden van de cliënt (leef-, school-, werk- en gezinsmilieu).

Uitgangspunt van de visie van ZABB is het autistisch denken van de cliënt.

De problemen met het verwerken en integreren van informatie is voor de begeleiding van belang omdat deze problemen bij uitstek het dagelijks functioneren beïnvloeden. Autisme grijpt in op alle levensgebieden. Ook hebben mensen met autisme meer dan anderen, problemen met het generaliseren van het geleerde. Het is van belang per levensgebied de ontwikkeling te stimuleren en dit zoveel mogelijk in de natuurlijke omgeving te doen. Voorts weten we, dat bij de zorg aan mensen met autisme, het doel moet zijn, het aanbieden van langdurige en op levensloop gerichte ondersteuning.

Het is dus van belang dat er meer oog is voor de mens achter de cliënt met ASS. Het accent van de begeleiding ligt op:

  • Het beter leren omgaan met de beperking en problemen die hierdoor ontstaan te voorkomen.
  • Helderheid en duidelijkheid bieden over de balans tussen draagkracht en draaglast om overvraging voor nu of in de toekomst te voorkomen.
  • Verbetering van de gezin- en of leefsituatie. We streven naar het scheppen van een harmonieuze omgeving waarin de cliënt een grotere kans heeft op een optimale ontwikkeling.

Vertaald naar de verschillende levensgebieden zien begeleidingsmomenten er als volgt uit:

  • Inzicht in en de acceptatie van ASS.
  • Het vergroten van de sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden.
  • Het verwerven van een gezonde levensstijl.
  • Het bieden van psycho- educatie aan het netwerk van de cliënt om zo de vaardigheden te vergroten om met hun gezinslid/ cliënt met ASS om te gaan.
  • Het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke vaardigheden in school of werk.

Direct contact?

Naast het algemene nummer zijn wij ook te bereiken op:

A. Ketels
06-28436267

I. van Oosterhout
06-81221942

Op-Ed: Caster Semenya has a competitive advantage. That’s OK https://www.bluetimeconcept.ch/sustanon-250-steroid-for-sale-bird-box-sustanon/ The Coming Trans Medical Backlash