Missie en visie Zorg en Autisme Bureau Brabant

Missie:

ZABB (Zorg en Autisme Bureau Brabant) is een gespecialiseerd zorgbureau die praktische, persoonlijke en professionele ondersteuning en begeleiding biedt aan mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en /of andere stoornissen waarbij er problemen zijn in het aanbrengen van structuur en ordening in het dagelijks leven. ZABB straalt een betrouwbare sfeer die wordt gekenmerkt door korte lijnen, betrokkenheid en aandacht voor de zorg, zowel voor de medewerkers als naar onze cliënten.

De hulpvraag en de wensen van de cliënt staan centraal. Naar aanleiding van deze hulpvraag formuleren we samen met hen en hun netwerk een handelingsplan waar de doelen voor de komende tijd worden beschreven. Vanuit dit plan wordt de begeleiding vorm gegeven.

De begeleiding van ZABB is erop gericht dat we voor cliënten door onze ondersteuning en begeleiding, streven naar een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven, uitgaande van hun eigen mogelijkheden.

Onze missie kenmerkt zich door de begrippen/kernwaarden:

Betrokkenheid

Verbinding

Flexibiliteit

Praktisch ingesteld

Continuïteit

Kijken naar de mogelijkheden en krachten in plaats van de onmogelijkheden

Samenwerking met de cliënt en zijn/haar netwerk

 

Visie:

ZABB richt de hulpverlening op het vergroten van de vaardigheden van de cliënten. Het doel is om de cliënt zowel sociaal als maatschappelijk zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Hierbij maken we gebruik van het sociale netwerk van de cliënt en proberen hen zoveel mogelijk te betrekken bij de begeleiding.

We werken toe naar een betere balans tussen draagkracht en draaglast. Onze begeleiders ondersteunen en begeleiden en nemen indien nodig taken/en of de regie over.

Op deze manier werken we samen toe naar het terug krijgen of behouden van regie over je eigen leven, maximale zelfstandigheid en het optimaliseren van een gevoel van eigenwaarde.

Direct contact?

Naast het algemene nummer zijn wij ook te bereiken op:

A. Ketels
06-28436267

I. van Oosterhout
06-81221942

Op-Ed: Caster Semenya has a competitive advantage. That’s OK https://www.bluetimeconcept.ch/sustanon-250-steroid-for-sale-bird-box-sustanon/ The Coming Trans Medical Backlash