Psycho-educatie voor volwassenen met partner

Zorg en Autisme Bureau Brabant (ZABB) biedt naast Psycho-Educatie voor jongeren ook Psycho- Educatie (PE) voor volwassenen aan. Voor deelname aan deze training geldt de voorwaarde dat er een autismespectrum stoornis (ASS) is vastgesteld. Verder moet u 18 jaar of ouder zijn en vragen wij u een partner mee te brengen. Het is een pré dat deze partner iemand is, die betrokken is bij uw situatie en die een vertaalslag kan maken naar uw omgeving.

Groepssamenstelling

ZABB streeft ernaar om met zes volwassenen met ASS samen met zes zogenaamde Psycho- educatie (PE) partners de training te geven. Dat kunnen “echte” partners zijn, maar ook een van de ouders, een ander familielid, een goede vriend(in) of iemand uit de hulpverlening die bij de begeleiding betrokken is.

Doel

Veel problemen die mensen met ASS ervaren, hebben te maken met misverstanden in de communicatie. Door goede voorlichting aan de hand van de thema’s kunnen u en uw PE- partner kennis en inzicht in ASS vergroten en beter herkennen.
Zo wordt u veel bewuster van de invloed die ASS op u en op uw omgeving heeft. En leert ZABB u manieren om er beter mee om te kunnen gaan. Belangrijk hierbij is dat er geleidelijk aan meer acceptatie ontstaat van de ASS en de gevolgen hiervan. De problemen worden dan vanuit een positievere kant bekeken. Daardoor kan uw zelfbeeld en de samenwerking met uw partner verbeteren. Uiteindelijk hopen we te bereiken dat u samen een manier vindt om ASS een plaats te geven in uw leefsituatie die, daardoor beter wordt dan voorheen.

Verwijzing voor deelname

Uw behandelend arts kan verwijzen.

Werkwijze

ZABB biedt u een module aan bestaande uit 13 groepsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten duren 2 uur inclusief een pauze.
Ze vinden wekelijks plaats op een vast tijdstip op de locatie van ZABB. U krijgt van te voren een programma toegestuurd met alle data van de bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten zijn steeds 2 deskundigen aanwezig die het gesprek in goede banen leiden. Ten slotte is er op de een na laatste bijeenkomst de mogelijkheid om familieleden of andere naasten uit te nodigen, bij wie u ASS graag bekender wilt maken.

DIRECT CONTACT?

Naast het algemene nummer zijn wij ook te bereiken op:

A. Ketels
06-28436267

I. van Oosterhout
06-81221942