Ambulante begeleiding

Samen leven in één huis vraagt van elk gezinslid specifieke vaardigheden. Zeker als een van de gezinsleden een diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) heeft, gaat alles vaak niet vanzelf. Er moet begrip ontstaan voor elkaars gedrag. Dat is de basis.

Op het moment dat u contact opneemt met Zorg en Autisme Bureau Brabant (ZABB) bieden wij u een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek aan. Het gesprek kan thuis of op kantoor plaatsvinden en wordt gevoerd door onze autismedeskundige of orthopedagoge. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvragen en kijken we samen welke zorg daar het beste bij aansluit. Vervolgens wordt er gekeken welke ambulante begeleider het beste bij u en uw gezin past, want de klik tussen cliënt en begeleider staat bij ZABB voorop. Op het moment dat er duidelijkheid is, welke ambulant begeleider de zorg gaat verlenen, wordt er een kennismakingsgesprek gepland. Om het vertrouwen en de continuïteit te waarborgen streeft ZABB ernaar om deze kennismaking met dezelfde persoon te plannen als tijdens het intakegesprek. In dit kennismakingsgesprek wordt er besproken hoe de zorg gestart wordt en bouwen we een introductietijd in om de ambulante begeleider en cliënt aan elkaar te laten wennen. Na gemiddeld 5 contactmomenten volgt er een afspraak met de ambulante begeleider en contactpersoon om een handelingsplan op te stellen. Hierin worden doelen gesteld waaraan de komende periode gewerkt gaat worden.

ZABB biedt het volgende aanbod t.a.v. ambulante begeleiding:

• Ondersteuning bij het plannen, ordenen en structureren van het dagelijks leven
• Verruiming van sociale vaardigheden
• Training zelfinzicht ( bewust leren omgaan met je beperking)
• Coping vaardigheden aanreiken voor de omgang met leeftijdsgenoten
• Ondersteuning na vastlopen school of werk
• Vergroting van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
• Voorbereiding op zelfstandig wonen
• Begeleiding bij het zelfstandig wonen
• Taakverlichting van ouders
• Ondersteuning bij het aanvragen van een PGB
• Ondersteuning in gesprekken met derden.

Waar vindt de begeleiding plaats?

Op locatie, of bij u thuis.

Wanneer vindt de begeleiding plaats?

De begeleiding wordt in overleg op werkdagen aangeboden, overdag of ’s avonds. De concrete dagen en avonden worden uiteraard in onderling overleg bepaald.

Procedure:

Wilt u meer weten over ZABB, dan is het mogelijk om een afspraak te maken bij u thuis of op kantoor. ZABB is bereikbaar via e-mail: info@zabb.nl of via het telefoonnummer 088 -1112444.
In dit vrijblijvende en kosteloze gesprek wordt een intakeformulier ingevuld, waarin de hulpvraag wordt benoemd en er wordt aangegeven welke activiteiten ZABB daarop kan aanbieden. Zodra er gestart kan worden, wordt contact opgenomen voor de planning en wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de desbetreffende ambulant begeleider.

DIRECT CONTACT?

Naast het algemene nummer zijn wij ook te bereiken op:

A. Ketels
06-28436267

I. van Oosterhout
06-81221942