Over Zorg en Autisme Bureau Brabant

Zorg en Autisme Bureau Brabant ( ZABB) is een gespecialiseerd, multidisciplinair en kleinschalig zorgbureau voor advies en begeleidingsvragen rondom cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis. Ook cliënten met een andere diagnose, waarbij er problemen zijn in het aanbrengen van structuur en ordening in het dagelijks leven, kunnen voor advies en begeleiding bij ZABB terecht. Op het moment dat de diagnose gesteld is, wordt er vaak een gevoel van opluchting ervaren. Eindelijk is er duidelijkheid. Maar het onbegrip vanuit de maatschappij blijft bestaan en ook de chaos die er vaak heerst binnen een gezin. Verder wordt de cliënt vaak overspoeld door een grote informatiestroom vanuit de “onderzoeksmolen” en bedolven onder theoretische adviezen. Cliënt, ouders, verzorgers en begeleiders ervaren veelal dat deze theorie anders is dan de dagelijkse praktijk. Het overzicht bewaren en de stap maken om de theorie om te zetten in praktische handvatten lijkt dan erg moeilijk. Hier kan ZABB u bij helpen.

ZABB wordt geleid door Ingrid van Oosterhout (autismedeskundige), Trees Uytdewilligen (orthopedagoge) en Adrienne Ketels (sociaal pedagogisch hulpverlener). Allen hebben zij ervaring binnen de ambulante gezinsbegeleiding, casemanagement, groepswerk en systeembegeleiding. Naast hun leidinggevende taken, werken allen actief mee binnen de gezinnen.

ZABB bestaat verder uit een aantal ambulante begeleiders die allen ervaring hebben met de doelgroep. Onze orthopedagoge richt zich vooral op het speciaal onderwijs en geeft met regelmaat lezingen en voorlichting over autisme.

Direct contact?

Naast het algemene nummer zijn wij ook te bereiken op:

A. Ketels
06-28436267

I. van Oosterhout
06-81221942