Activiteitenaanbod

Vaak is het voor kinderen en jongeren met een stoornis binnen het Autistisch Spectrum (ASS) lastig om passende vrijetijdsbesteding te vinden. Juist de beperkingen die bij hun diagnose horen, maken functioneren in een groep lastig. Daarom vindt Zorg en Autisme Bureau Brabant (ZABB) het belangrijk om maandelijks activiteiten aan te bieden aan de kinderen en jongeren.
In het handelingsplan van de jongere staan doelen beschreven op het gebied van sociaal-emotioneel, communicatief en maatschappelijk functioneren. Zo kan de medewerker van ZABB elke jongere tijdens een activiteit begeleiden in een vooraf bepaald leerdoel.

ZABB beoogt met deze activiteiten het in de praktijk oefenen van (coping)vaardigheden, om later de transfer te kunnen maken naar andere situaties. Juist omdat de medewerkers van ZABB de jongere, zowel in de thuissituatie, als tijdens zo’n athletes-hero.com activiteit begeleiden, kan er gericht gewerkt worden aan doelen op beide vlakken.

De activiteiten vinden 1x per maand onder professionele begeleiding plaats en jongeren kunnen per activiteit inschrijven.

DIRECT CONTACT?

Naast het algemene nummer zijn wij ook te bereiken op:

A. Ketels
06-28436267

I. van Oosterhout
06-81221942